Miasto Rzeszów cechuje innowacyjność i szybki rozwój infrastrukturalny. Jest to miejsce przyjazne do życia z wieloma możliwościami. Każdego roku powstają nowe inicjatywy a  w ślad za tym kolejne parkingi, mosty, galerie. Bezsporne jest, iż ułatwiają one komunikację mieszkańców poprawiając ich komfort życia. Oprócz tego typu realizacji istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka a w ślad za tym wsparcie działań prospołecznych. Analizując sytuację kobiet na Podkarpackiu oraz ich liczne problemy w różnych sferach życia zrodził się w maju br. pomysł utworzenia Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet.

W maju 2017r. ukonstytuowana została w Rzeszowie  „Podkarpacka Rada Programowa Kobiet”, która ma na celu zadbać o prawa kobiet
i przy współpracy z władzami samorządowymi rekomendować zmiany społecznie użyteczne w mieście Rzeszów. W skład Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet wchodzą doświadczone działaczki społeczne posiadające bogatą wiedzę oraz dorobek społeczny, tj. mediatorki sądowe, prawniczki, pedagożki, nauczycielki, socjolożki, sportsmenki, animatorki kultury, fotografki i in. Osoby te reprezentują Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON, Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ogólnopolską Antyprzemocową Sieć Kobiet, Fundację Level Up, Kongres Kobiet na Podkarpaciu, Komitet Obrony Demokracji, Inicjatywę Ratujmy Kobiety i wiele innych. Członkinie reprezentują mocne organizacje społeczne i od lat pomagają podkarpackim kobietom. Do współpracy zaproszono również przedstawicielki rad seniorów, animatorki kultury, działaczki prokobiece.

Rada otwarta jest na współpracę z kreatywnymi kobietami, które poprzez empatię i doświadczenie pomagać będą innym kobietom. Rada utworzyła “kobiecą skrzynkę obywatelską” dzięki której potrzebujące kobiety będą mogły zgłaszać swoje problemy oraz pomysły dotyczce działań do podjęcia przez radę. Kobieca skrzynka obywatelska działa pod adresem: [email protected].

Rada nie zamyka się na chcących działać zgodnie z jej założeniami mężczyzn. Przy Radzie powołano Ciało Doradcze złożone z mężczyzn, które ma możliwość opiniowania działań rady oraz zgłaszania własnych propozycji.

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta z sukcesem wpłynie na zjednoczenie wszystkich środowisk działających na rzecz kobiet w województwie podkarpackim.

Podobne wpisy