Źródło: Archiwum Obywatelskiego Komitetu Niepodległości w Mielcu

Dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić refleksją nad Obywatelskimi Komitetami Niepodległości. Czym one są? Czy  warto stworzyć taki komitet w swoim mieście/powiecie? Postaram się Państwu przybliżyć idee leżące za działalnością takich komitetów na przykładzie Obywatelskiego Komitetu Niepodległości w Mielcu.

Czym są Obywatelskie Komitety Niepodległości?

Działalność Obywatelskich Komitetów Niepodległości wpisuje się w postulowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wspólnotowe działania różnych środowisk, mające nadać godny, ogólnonarodowy charakter obchodom w 2018 r. Powstają one jako niezależne nieformalne zrzeszenia obywateli pragnących razem przygotować różnorakie wydarzenia mające w szczególny sposób uczcić obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości na poziomie lokalnym.

Dlaczego  warto stworzyć taki komitet w swoim mieście/powiecie?

Przede wszystkim dlatego,  żeby oddać obywatelski hołd poległym w obronie niepodległości Rzeczpospolitej. Samorządy nie są w stanie nadać obchodom bardziej uroczystego charakteru niż standardowy przebieg uroczystości: msza, przemarsz i krótka uroczystość w miejscu pamięci. Stąd warto wyjść naprzeciw i założyć Obywatelski Komitet Niepodległości w swoim powiecie. Warto postarać się przy tym o honorowy patronat, czy to marszałka województwa, czy to wojewody, czy lokalnego włodarza. Łatwiej wtedy o środki finansowe od prywatnych sponsorów jak i też o środki z budżetu czy to powiatu, czy miasta. Warto w swoich szeregach mieć członków różnych lokalnych patriotycznych stowarzyszeń, gdyż bez pomocy stowarzyszeń, raczej nie uda się uzyskać środków od sponsorów, a tym bardziej z budżetu samorządu.

Działalność Obywatelskiego Komitetu Niepodległości w Mielcu.

W skład Obywatelskiego Komitetu Niepodległości w Mielcu weszło około 30 osób głównie z lokalnych stowarzyszeń. Patronat honorowy nad komitetem objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Komitet ma zaplanowane kilkadziesiąt inicjatyw, które mają się wpisać w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Poniżej podaję przykłady kilu pierwszych inicjatyw. Resztę inicjatyw można na bieżąco śledzić na profilu Facebookowym. Serdecznie zapraszam do śledzenia fanpejdża naszego Obywatelskiego Komitetu Niepodległości w Mielcu — można tu znaleźć dużo inspiracji!

https://www.facebook.com/Obywatelski-Komitet-Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-w-Mielcu-177707569462232/

Pierwszą akcją Komitetu już w ubiegłym roku roku było poświęcenie w czasie mszy św. za Ojczyznę 11 listopada w bazylice św. Mateusza stu sadzonek „dębów 100-lecia niepodległości”, które za rok zostaną posadzone na terenie całego powiatu mieleckiego i są dedykowane imiennie mieleckim legionistom pochodzącym z poszczególnych gmin.

W tym roku już 10 listopada, zaplanowano posadzenie w Mielcu symbolicznego Dębu Niepodległości. Drzewo jako żywy pomnik będzie symbolizować udział mielczan w walce o odzyskanie niepodległości Polski w latach 1914 – 1918. Zostanie opatrzone w pamiątkową tabliczkę, a opiekę nad nim zadeklarowała młodzież i grono pedagogiczne II LO. Będzie rosło pomiędzy budynkiem magistratu a II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu przy ul. Żeromskiego.

Kolejnym przedsięwzięciem, które jest planowane, będzie postawienie w Mielcu dużego, memoratywnego „słupa wolności”, wykonanego z bazaltu, poświęconego wszystkim niepodległościowcom z naszego regionu, którzy w latach 1914–1918 zaangażowali się w walkę o niepodległość. To nie będą tylko legioniści z trzech brygad legionowych, ale także hallerczycy z Błękitnej Armii gen. Hallera, żołnierze polskich korpusów w Rosji i na Syberii, z Polskiej Siły Zbrojnej i Polskiego Korpusu Posiłkowego, powstałych po rozwiązaniu Legionów, a także mieleccy peowiacy. Wszyscy oni mają swój wkład w dzieło odzyskania niepodległości.

Komentarze