#rewolucja

Miasto lepsze dla ludzi

Piłsudski — rewolucjonista, socjalista, patriota, człowiek prawicy

5 grudnia obchodzimy 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Kim był Marszałek? Rewolucjonistą, wywrotowcem, redaktorem, więźniem, zamachowcem, liderem Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, Legionów, a potem Naczelnikiem państwa, przywódcą wojskowego puczu i antydemokratycznym dyktatorem. Ostatecznie ikona i bohater wszystkich Polaków. Tak, jak my posiadający zalety i wady, chwalebne czyny i te godne potępienia.   Przedmiotowe wykorzystywanie historii, z jaką mamy […]

bariery

Każdy próg, limit, bariera powodują naturalną potrzebę ich pokonania, obejścia bez najmniejszych oporów moralnych. Poza prawem. Za cichym przyzwoleniem społecznym, bowiem dysproporcje na granicy barier tworzą większą niesprawiedliwość społeczną niż ich brak. Progi, limity, bariery prowadzą do łamania prawa i patologii — zarówno w swobodzie ścigania, surowości orzekania, jak i powszechności i zuchwałości w ich łamaniu. Eskalacja ograniczeń wiedzie ku […]