#PiS

Miasto lepsze dla ludzi

Dlaczego PiS uderza w osoby niepełnosprawne?

Partia rządząca, przy okazji zmiany ustawy o wyborach, chce oganiczyć prawa wyborcze wielu Polkom i Polakom. Dla mnie, osoby z orzeczeniem to niedopuszczalne! Odbieranie osobom niepełnosprawnym prawa do głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych narusza konstytucyjne zasady powszechności wyborów i równego udziału w życiu politycznym wszystkich obywateli. Należy z całą stanowczością się temu pomysłowi sprzeciwiać. Likwidując glosowanie listowne, PiS uderza w najbardziej poszkodowanych obywateli […]

szary człowiek

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie” Wszystko jest przemyślane i przygotowane. Masz listy, jakąś starą kolumnę nagłaśniającą, pewnie gdzieś po drodze kupujesz butelkę rozpuszczalnika. Wsiadasz do pociągu i mijasz smutne załzawione pola, ponure puste dworce, koraliki aut przy opuszczonych kolejowych rogatkach – ostatni raz. Taki zwyczajny październikowy czwartek. Rudzieją drzewa w parkach, ludzie […]

Nieodpłatna Pomoc Prawna zmieniona do góry nogami- część I

Na początku sierpnia Prezydent wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W momencie, gdy wejdzie on w życie, samorządy straciłyby samodzielność w wyborze organizacji, które prowadzą poradnictwo. Punkty prowadziłyby tylko fundacje i stowarzyszenia znajdujące się na listach wojewodów — przedstawicieli administracji rządowej. 1 stycznia 2016 r. ruszył system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zbudowany został po licznych protestach w oparciu o sieć […]

Z perspektywy ...

PiS — niepokojące podobieństwa

Emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Paszkiewicz podrzucił mi wybrane przez siebie fragmenty ciekawego opracowania napisanego niedługo po klęsce wrześniowej przez gen. dr Izydora Modelskiego. Głównym wątkiem tego obszernego tekstu jest analiza przyczyn klęski wrześniowej, a za głównego jej sprawcę gen. Modelski — wzorem marszałka Rydza-Śmigłego — uznaje Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ocena ta była dokonywana […]

Z perspektywy ...

Na drodze do autokracji

PiS konsekwentnie zmierza do zniszczenia liberalnej demokracji. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy na najlepszej drodze do faszyzmu. Pewnie przesadzają, ale czy na pewno? W ostatniej Polityce Daniel Passent przywołuje tekst z marca ubiegłego roku uznanego poety Adama Zagajewskiego „Panie i panowie, faszyzm jest blisko” („GW” 25.03.2016 r.). Adam Zagajewski, zwracając się do rządzących, pisał: „wasze zachłanne, fanatyczne próby […]

JOW Podkarpacie

PoPiS, czyli tańce nad referendum

Platforma Obywatelska dumnie prezentowała podpisy Obywateli zebrane pod tzw. “referendum szkolnym”. Sejm zapełnił się białymi kartonami z arkuszami autografów, a wywiadów o tym jak “referendum jest ważne” lub “Suweren ma prawo się wypowiedzieć” nie było końca. I bardzo dobrze. Jestem zwolennikiem referendów i cieszę się, że zebrano niemalże milion podpisów — świadczy to w końcu o zainteresowaniu społeczeństwa. Patrząc jednak na te […]

Z perspektywy ...

Zamach na Krajową Radę Sądownictwa

PiS finalizuje kolejny zamach na demokratyczne państwo prawa. Tym razem chyba najbardziej groźny, bo likwidujący trójpodział władzy. Zamierza bowiem politykom wskazanym przez swoją większość parlamentarną umożliwić opanowanie Krajowej Rady Sądownictwa, a więc instytucji, która wybiera polskich sędziów. To zamiar oczywiście sprzeczny z Konstytucją, ale przecież nie ma już Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby to stwierdzić, bo jego namiastka […]

Sejmikowym okiem

SKOK na kasę Unijną i mieszkańców Podkarpacia w wykonaniu PiS

PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z.O.O jako Fundusz Funduszy czyli czapka, która zamierza się utrzymywać ze środków podkarpackich podatników oraz odsetek od ulokowanych środków unijnych powierzonych do zarządzania pośrednikom finansowym i prowizji i odsetek pobieranych od przedsiębiorców. Zarząd Województwa wraz z radnymi PIS na sesji w poniedziałek 27.03 pod osłoną nocy (sesja rozpoczęła się o godz. 15) przekazał 3,5 mln złotych […]

Tak to widzę

Granice

Skoro J. Kaczyński po raz pierwszy od bodaj 1960 r. wybrał się za granicę, to nie mam wątpliwości, że musiał to zrobić w konkretnym celu. Do publicznej wiadomości podano, że chodzi o ochronę praw Polaków na wyspach po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Moim zdaniem chodzi o coś innego, a mianowicie o wyprowadzenie z tejże Unii naszego kraju. Przyznam, że tego […]

na “gryla”

To nie będzie głęboka analiza polityczna. To będzie opis pewnego systemu zachowań, który przynależy niezwykłej grupie społecznej egzystującej w naszej polskiej kałuży ubłoconych gumiaków i pochyłego drzewa wedle „ponbócka” na rozstaju, którego błockiem z tej kałuży ochlapiemy — mknąc siedemnastoletnim potworem „turbopierdzącym” basowo „Jesteś szalona”. Na „gryla” do kumpla z woja, bo mu baba piąty raz zaciążyła, więc go […]