#bulwary

Relacje multimedialne

[FOTO] Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Dla wielu uczniów to dobry pretekst na pierwsze wagary w życiu, dla innych dobry pretekst, żeby wyjść z domu na spacer. Co możemy na nim spotkać? Nieśmiałe zielone zawiniątka na drzewach, śpiew ptaków i trochę zimowych wspomnień pomiędzy krzakami.