W ostatni czwartek, w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików Województw RP, pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów” — zorganizowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego i Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP.

Oczekiwania

Nie ukrywam, że decydując się na udział wiązaliśmy z tym wydarzeniem istotne nadzieje. Przede wszystkim chodziło nam o dobrą, merytoryczną dyskusję na tematy ważne dla samorządu wojewódzkiego. Wszak wszyscy wiemy, że tych nie brakuje – wspomnę tylko kwestie kształtu polityki spójności po brexicie, czy konieczność reformy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli zaś chodzi o samą formułę Kongresu to spodziewalismy się paneli przedmiotowych, zespołów tematycznych czy komisji problemowych, które zaowocują wypracowaniem wspólnej i neutralnej politycznie Deklaracji, przyjętej w atmosferze konsensusu i zgodnej współpracy. Niestety w Łodzi było inaczej.

Jak było?

Kongres zdominowała polityka. Pisałem o nadziejach wiązanych z Kongresem – łódzkie doświadczenia pokazały, że w tym względzie byliśmy naiwni. Na początek manifesty Schetyny, Kosiaka-Kamysza i Petru, następnie wystąpienia „niezależnych” ekspertów prof. Buzka, Stępnia i europosła Jana Olbrychta, a w finale Deklaracja z istotnym kontekstem politycznym, przygotowana bez naszego udziału.

Gdzie w tym wszyskim miejsce dla radnych, zdawałoby się głównych aktorów Kongresu? Nieco ponad godzina w formule – po dwóch przedstawicieli każdego z województw i po 2 minuty na wystąpienie. Czy potrzeba komentarza?…

GENERALNIE, zgodzić się na taki stan rzeczy?… w żadnym wypadku! Stąd też zaproponowana przez nas — neutralna, wyważona przedmiotowo Deklaracja. Jej tekst poniżej:

DEKLARACJA
RADNYCH SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My Radni – reprezentujący regionalne wspólnoty samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani po raz pierwszy od ich ustanowienia – deklarujemy swoje przywiązanie do idei pomocniczości, która stoi u podstaw odrodzenia się samorządów wszystkich rodzajów.

W myśl tej idei, sprawy, które nie muszą być rozstrzygane na poziomie państwa – czyli niewpływające na rację stanu, mogą zapadać na poziomie samorządu – a więc najbliżej obywatela. Samorządy, działające zgodnie z tą regułą, są najważniejszą zdobyczą polskiej demokracji po 1989 roku.

Jako radni województw Rzeczypospolitej Polskiej, opowiadamy się za zachowaniem właściwych proporcji oraz relacji między rządem i samorządem. Opowiadamy się za formułą zrównoważonego rozwoju kraju, poszczególnych województw, powiatów i gmin. Jednocześnie gotowi jesteśmy do debaty na temat przyszłości polskiej samorządności, która powinna zmierzać do udoskonalenia funkcjonowania struktur, w szczególności ich przejrzystości i transparentności w działaniu, a przede wszystkim powinna stawiać na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców naszych „Małych Ojczyzn”. Ważna jest także dyskusja na temat mechanizmów finansowych, sprzyjających rozwojowi samorządności. Poważna debata oraz dialog o miejscu samorządów również powinny odegrać ważną rolę w zapowiedzianych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konsultacjach konstytucyjnych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odegrał kluczową rolę w odrodzeniu polskiej samorządności, dlatego apelujemy do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, aby podtrzymali misję Senatu, dbającego o właściwe miejsce samorządu w ustroju Państwa Polskiego.

Jednocześnie – jako Radni reprezentujący regionalne wspólnoty samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej – pragniemy zamanifestować jedność rodziny samorządowej oraz podkreślić, że poszanowanie konstytucyjnych praw samorządu to jeden z gwarantów ustroju Państwa Polskiego.

Tagi: , ,

Komentarze