02 stycznia 2018 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszów została powołana Rzeszowska Rada Kobiet. Jest to czwarta taka Rada w Polsce.


Do zadań Rady będzie należeć między innymi analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet, wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w mieście czy diagnoza sytuacji kobiet w Rzeszowie. Rada będzie również udzielała wsparcia, dbała o dostępność bezpłatnych zajęć w różnych sferach zainteresowania bazując na domach kultury oraz monitorowała dostępność do żłobków i przedszkoli, aby unikać wykluczenia zawodowego kobiet.

Zarząd reprezentują Anna Skiba, Jolanta Kazimierczak, Ewa Bednarska, Edyta Walczyk oraz Anna Kowalska.

Przy Radzie Kobiet powstał klub entuzjastek, na czele, którego stoją siostra Bogumiła Mucha, Marta Półtorak oraz Edyta Podkulska. Do klubu może dołączyć każda kobieta po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

O tym, że Rada jest potrzebna kobietom świadczy fakt, iż do dnia 20 lutego, (czyli niespełna dwa miesiące po utworzeniu Rady Kobiet) zgłosiło się 26 kobiet chętnych do wspólnego działania. Wpływają kolejne deklaracje, co pokazuje chęć działania społecznego rzeszowskich kobiet. Rada Kobiet to rada wszystkich kobiet bez względu na wiarę, przynależność społeczną czy poglądy.

Zapraszamy wszystkie Panie do wspólnego działania. Czekamy na Was w każdy czwartek w Domu Kultury przy ulicy Krynickiej 1 oraz codziennie pod numerem telefonu 505058088.

 

Komentarze