Źródło: http://www.pulshr.pl/przemysl

Na 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych za 2017 rok, jeżeli chodzi o wzrost deklarowanego zatrudnienia dla nowych pozwoleń podkarpackie strefy znalazły się na pierwszym i czwartym miejscu.

Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan wydała w 2017 r. 24 nowe zezwolenia. Deklarowane przez przedsiębiorców nakłady inwestycyjne wyniosą 4,17 mld zł. W wyniku wydanych zezwoleń ma powstać 2 171 nowych miejsc pracy.

Euro-Park Mielec wydała 47 zezwoleń. To rekord w historii tej SSE. Nowi inwestorzy zadeklarowali ponad 1,3 mld zł nakładów, utworzenie 1370 nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 6 tys. miejsc pracy.

Łącznie w 14 Specjalnych Strefach Ekonomicznych powstanie blisko 14 tys miejsc pracy a inwestorzy zadeklarowali 5,5 mld PLN inwestycji. Jeżeli chodzi o łączny udział procentowy dwóch podkarpackich stref w całości inwestycji w SSE w Polsce stanowi to odpowiednio 29% nakładów inwestycyjnych i 25% nowych miejsc pracy.

Źródło: http://www.pulshr.pl/przemysl/blisko-14-tys-nowych-miejsc-pracy-gdzie-najwiecej-znamy-wyniki-wszystkich-sse-w-polsce-za-2017-r,50177.html

 

Tagi: , ,

Komentarze