Podkarpackie SLD – Sadzimy drzewka!

Polityka-Godpodarka-Społeczeństwo
Wiesław Buż

                    

Photo by Andrew Spencer

W całym kraju trwa masowa i drastyczna wycinka drzew. Każdego dnia tracimy kolejne drzewa.
„Ustawa Syszki” spowodowała, że w całej Polsce pracują piły i pilarze wycinają drzewa bez opamiętania.

Ustawa nie wymaga zgłaszania wycinanych drzew, więc nie dowiemy się nawet jak wiele z nich straciliśmy. Skala tej masakry może być niewyobrażalna.

Podkarpackie SLD staje po stronie drzew, naszego zdrowia i wyjątkowego piękna polskiej przyrody z udziałem istniejącego drzewostanu.

Drzewa produkują tlen, którym oddychamy, oczyszczają nasze miasta ze smogu i działają jak naturalne klimatyzatory. Zwalczają substancje szkodliwe dla człowieka. Ograniczają wiatry
i zapobiegają powodziom i regulują stany wodne oraz zapewniają odpowiednią wilgotność. Zmniejszają intensywność promieniowania słonecznego. Dają cień w upalne dni zwłaszcza
w miastach. To tylko maleńka gama znaczenia drzew.

Sprzeciwiamy się dalszej niekontrolowanej wycince drzew i wnosimy do Ministra Szyszko i PiS o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany prawa. Żądamy powstrzymania niekontrolowanej wycinki drzew.

W proteście apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o przystąpienia do akcji sadzenia drzew. Zwiększymy w ten sposób tereny zielone i uzupełnimy atmosferę o wartości zdrowotne niezbędne do życia.

Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów prosimy o wyznaczenie działek i terenów do sadzenia drzewek.

Miejsca te powinny być specjalnie przygotowane, wykoszone i oznaczone. Byłoby fantastycznie jak zostanie wskazany do sadzenia w danym miejscu drzewostan. Prosimy aby władze gmin rozpoczęły akcje edukacyjne i zwiększyły aktywność w upowszechnianiu wśród mieszkańców kultury ekologicznej i znaczeniu drzew w atmosferze i ich udziału w otaczającej nas przyrodzie i zdrowiu oraz zapewnieniu czystości powietrza i jego walorów. Sprawdźmy jakie kwoty zapisano w budżetach gmin na nasadzenia i zieleń. Tam, gdzie to możliwe i konieczne wnosimy o ich zwiększenie i uzupełnienie.

Wnioskujmy o dokonanie przeglądu inwestycji i w tych przypadkach gdzie będzie taka możliwość należy dodatkowo uwzględnić zieleń i nasadzenie drzew. To ważne i konieczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nadużywana jest tzw. „Ustawa Szyszki” i wiele terenów zielonych została lub zostanie ogołocona z drzew.

Odzyskajmy utraconą przyrodę i uzupełnijmy bezmyślnie wycięty drzewostan w Polsce.

Wyrżnięty w wyniku fatalnej „Ustawy PiS” uchwalonej nocą w obecności tylko posłów PiS!

To PiS ponosi całkowitą i odpowiedzialność za fatalny i bezmyślny sposób stanowienia prawa. Prawa wadliwego i czyniącego ogromną dewastację, w tym przypadku przyrody, środowiska naturalnego,
a w konsekwencji utraty zdrowia Polek i Polaków.

Tagi: , ,

Komentarze