Podkarpacka Rada Programowa Kobiet wraz z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem została nominowana do ogólnopolskiej nagrody “Super Samorząd 2018”.

Dzisiejszy dzień to niebywała radość bowiem Fundacja Prawnikon została nominowana do ogólnopolskiej nagrody “Super Samorząd 2018” a wraz z Nami władze Miasta Rzeszowa- Tadeusz Ferenc — Prezydent Miasta Rzeszowa
👏👏👏👏👏

Stało się tak za sprawą rocznych starań ekspertek i aktywistek rzeszowskich  w zakresie aktywizacji Kobiet w Naszym regionie. Udało Nam się powołać Podkarpacką Radę Programową Kobiet oraz organ doradczy przy Prezydencie Miasta Rzeszowa “Rzeszowską Federację Kobiet Aktywnych”- jako pierwszą w Polsce Federację pełniącą rolę ukonstytuowanego organu przy władzach samorządowych.

Akcja Masz Głos dodała nam wiary w moc sprawczą inicjatyw lokalnych. Była też siłą napędową dla naszych działań, systematycznie dawała nam wsparcie i odwagę do podjęcia „niemożliwego na Podkarpaciu” i rozpoczęcia sieciowania inicjatyw kobiecych. Inicjatywa powoływania i sieciowania rad kobiet na Podkarpaciu jak zarówno czynna aktywizacja i rekomendowanie zmian społecznie użytecznych spotkała się z uznaniem rzeszowianek. Diagnozujemy problem społeczny, rozmawiamy i podejmujemy trudy zmian. Aktywizacja kobieca zaczyna się od wiary we własne siły, przekonania, chęci pomagania innym a w szczególności wiary w człowieka.

Słowa uznania należą się również przedstawicielom/przedstawicielkom Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi za swoją przychylność w realizacji inicjatyw kobiecych w Rzeszowie i ich czynne wspieranie.

 

Komentarze