Zdjęcie: Waldemar Szumny / Archiwum

Ta wieża to jeden z najstarszych zabytków architektury obronnej w Polsce – zbudowano ją około roku 1300 w południowo-wschodnim narożniku piastowskiego zamku.

Był to okres rządów księcia Bolka I Opolskiego. Wieża stanęła by strzec nieistniejącego obecnie romańskiego Zamku Piastowskiego w Opolu – wybudowanego w 1217 r. na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu plemienia Opolan. Gród ten powstał około 990 r. jako część państwa Piastów, będącego zalążkiem państwa polskiego Mieszka I. A sam Zamek Piastowski był jednym z najstarszych średniowiecznych zamków murowanych na Śląsku. Budowane wtedy średniowieczne wieże obronne nie były zwykle zamieszkiwane podczas pokoju i stanowiły ostateczny punkt obronny. Niestety Zamek Piastowski został ostatecznie rozebrany w latach 1928–1931. Dzięki ostrym sprzeciwom mniejszości polskiej w Opolu oraz Związku Polaków w Niemczech udało się powstrzymać jedynie rozbiórkę Wieży Piastowskiej. Jest to obecnie symbol Opola, które w ubiegłym roku świętowało 800-lecie istnienia miasta.

Zdjęcie: Waldemar Szumny / Archiwum

Krótki opis

Cylindryczna wieża po wybudowaniu pełniła funkcję strażnicy na odrzańskiej wyspie. Służyła do obserwacji dalekiego przedpola, a następnie sygnalizacji o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Na swoje czasy była budowlą ogromną (35 m wysokości) i nowoczesną, bo zbudowaną z cegły na zaprawie wapiennej. Sam fundament z kamienia polnego ma głębokość 6 m. Szerokość murów na dole wieży dochodzi do 3 m. Pierwotne wejście do wieży znajdowało się na wysokości 9 m, obecnie jest ono zamurowane. Wchodzenie odbywało się po drewnianym ganku połączonym z murami ówczesnego zamku. Najniższa ciemna izba wieży pełniła funkcję więzienia-lochu. Oprócz tego mieściły się tu magazyny, kuchnia i wartownia. Mury wytrzymały i przetrwały kilka pożarów, jedynie przez wieki zmieniał się hełm wieży. Z aktualnym graniastym hełmem wieża ma  dzisiaj 42 m wysokości. Po niedawnym gruntownym remoncie za kwotę niemal 4 mln zł Wieża Piastowska została ponownie otwarta dla zwiedzających.

Zdjęcie: Waldemar Szumny / Archiwum

Kilka pytań

Podczas tych największych od niemal stu lat prac renowacyjnych chodziło nie tylko o remont, ale także o adaptację obiektu dla celów turystycznych. Zwiedzanie w grupach 10-osobowych odbywa się codziennie i trwa pół godziny. Obejmuje opowieść przewodnika oraz pokazy multimedialne na poszczególnych poziomach na temat historii Opola, Zamku Piastowskiego i Wieży Piastowskiej. Na zakończenie następuje wejście na wieżę i taras widokowy, skąd podziwiać można piękną panoramę miasta i okolic.

Czy zatem – patrząc logicznie – nie warto odwiedzić tę kolebkę opolskiego osadnictwa, gdzie można poczuć ducha Piastów?

Czy nie warto przy okazji obejrzeć z góry Ratusz, Katedrę, AmfiteatrOpolską Wenecję – śliczny widok tworzony przez szereg kamieniczek odbijających swe oblicza w wodach płynącej rzeki?

Zdjęcie: Waldemar Szumny / Archiwum

Tagi: , , ,

Komentarze