Zdjęcie: Waldemar Szumny / Archiwum

Jak co roku Filharmonia Podkarpacka była miejscem świętowania kolejnej Rocznicy Lokacji Miasta Rzeszowa. Gród nad Wisłokiem rozpoczął swój 665. rok istnienia.

W krótkim rysie historia wygląda tak: 19 stycznia 1354 roku zostało lokowane prywatne miasto szlacheckie. W wieku XVI znajdowało się ono w województwie ruskim. Podczas zaborów Rzeszów należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu niepodległości miasto znalazło się w województwie lwowskim. A po II wojnie światowej zostało stolicą województwa rzeszowskiego. Od ostatniej reformy samorządowej jako miasto na prawach powiatu jest stolicą województwa podkarpackiego.

Trochę szczegółów

Król Kazimierz Wielki podarował miasto Rzeszów wraz z rozległymi terenami swojemu dyplomacie i rycerzowi Janowi Pakosławicowi. Nowy właściciel Rzeszowa i okolicznych 26 wsi (od Czudca po Leżajsk) przyjął nazwisko Rzeszowski. Miał 3 synów, wszystkich o imieniu Jan. Rzeszowscy władali miastem prawie do końca XVI w. Następnie miasto przejął Mikołaj Spytek Ligęza (poprzez małżeństwo z Zofią Rzeszowską), który w roku 1600 rozpoczął budowę zamku. On także ufundował klasztor oo. Bernardynów. Po jego śmierci Rzeszów przeszedł w 1638 r. na własność rodu Lubomirskich (dzięki małżeństwu córki Mikołaja Spytka Ligęzy). Jeszcze w XVII w. zostało założone słynne Kolegium Pijarów. Po bitwie pod Wiedniem w Rzeszowie gościł król Jan III Sobieski, biorąc udział we mszy św. w kościele oo. Pijarów. W roku 1769 pod Rzeszowem (wieś Pobitno) starli się konfederaci barscy z wojskami rosyjskimi. Po kolejnych trzech latach miasto dostało się pod zabór austriacki i przez prawie półtora wieku wchodziło w skład Imperium Habsburgów. W XIX w. do Rzeszowa doprowadzono linię kolejową z Krakowa, pojawiły się pierwsze telefony. U progu XX w. powstała gazownia, a wkrótce elektrownia oraz sieć wodociągowa. Przed I wojną światową Rzeszów liczył 23 tysiące mieszkańców. Czasy ostatnich stu lat są już bardziej znane.

Kilka pytań

Od lat w okolicach daty 19 stycznia odbywa się w Filharmonii Podkarpackiej wielka gala urodzinowa miasta. To wtedy też nadawane są tytuły Honorowy Obywatel Miasta RzeszowaZasłużony dla Miasta Rzeszowa. Niejeden raz wygłaszając laudację z tej okazji mogłem przedstawiać sylwetki osób szczególnie ważnych dla naszego miasta, mających istotny wpływ na jego rozwój.

Czy zatem – patrząc logicznie – możemy być dumni z Rzeszowa? Czy dobrze wykorzystany jest jego potencjał?

Czy może nasze miasto potrzebuje nowego, świeżego spojrzenia?

Tagi: , ,

Komentarze