Rzeszowska Rada Kobiet

Rzeszowska Rada Kobiet

profil oficjalny

Do zadań Rady będzie należeć między innymi analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet, wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w mieście czy diagnoza sytuacji kobiet w Rzeszowie. Rada będzie również udzielała wsparcia, dbała o dostępność bezpłatnych zajęć w rożnych sferach zainteresowania bazując na domach kultury oraz monitorowała dostępność do żłobków i przedszkoli, aby unikać wykluczenia zawodowego kobiet. Zarząd reprezentują Anna Skiba, Jolanta Kazimierczak, Ewa Bednarska, Edyta Walczyk oraz Anna Kowalska. Przy Radzie Kobiet powstał klub entuzjastek, na czele, którego stoją siostra Bogumiła Mucha, Marta Półtorak oraz Edyta Podkulska. Do klubu może dołączyć każda kobieta po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

Najnowsze wpisy

profil oficjalny

BEAUTY DAY w Rzeszowie

Współczesne kobiety każdego dnia chcą być piękne. Nie szukają ku temu szczególnej okazji. Zadowolenie z własnego wyglądu ma ogromny wpływ na samopoczucie, co z kolei przekłada się na sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Wiele z pań ma jednak problem z odnalezieniem własnego stylu, dopasowaniem go do swojej osobowości, charakteru wykonywanej pracy, bądź współczesnych trendów mody. Bezcenna jest wówczas pomoc stylistki […]

profil oficjalny

Niepełnosprawni

Rodzic dziecka niepełnosprawnego powinien mieć takie samo prawo do aktywności zawodowej jak pozostali rodzice. Niestety tak nie jest. Dziś opiekun, który zdecyduje się na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego (od roku 2018 wynosi 1477,00 zł) zmuszony jest do zaprzestania pracy zarobkowej. Składając taki wniosek musi podpisać oświadczenie, że nie podejmie żadnej pracy. A przecież jest to świadczenie PIELĘGNACYJNE, […]

profil oficjalny

Rzeszowska Rada Kobiet

02 stycznia 2018 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszów została powołana Rzeszowska Rada Kobiet. Jest to czwarta taka Rada w Polsce. Do zadań Rady będzie należeć między innymi analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet, wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet […]