Patricia Mitro

Patricia Mitro

Aktywistka

Sektor3

Prawniczka specjalizująca się przede wszystkim w prawie konsumenckim i rodzinnym. Aktywna działaczka III sektora, wierząca w siłę i potencjał organizacji pozarządowym oraz prawdziwy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wiara w inicjatywy oddolne i potencjał ludzki sprawiła, iż pełnię funkcję Przewodniczącej Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Moim mottem życiowym jest hasło: Sukces to kapitał osobowy bowiem jedynie dzięki współpracy osiągamy zamierzone cele. Zrzeszona jestem w ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Kongresie Kobiet i Federacji na rzecz Planowania Rodziny aktywnie walcząc o prawa kobiet i równouprawnienie postulując szereg zmian w polskim prawie. Kochająca swoją pracę i ludzi. W celu podejmowania działań na rzecz kobiet pełnię funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. Inspiracja III sektorem rozpoczęła się od stworzenia w Rzeszowie Fundacji Prawnikon, której przewodniczę a której działalność opiera się na 3 filarach: specjalistyczna obsługa prawna, partnerstwo-sieciowanie III sektora, Podkarpacka Rada Programowa Kobiet będąca ciałem doradczym dla władz samorządowych. Współtworzyłam Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych będące platformą współpracy organizacji pozarządowych i obecnie czynnie działa na rzecz budowania partnerstw oraz rozwoju aktywności lokalnych. Dodatkowo jestem doradcą biznesowym dla nowopowstałych firm oraz podmiotów ekonomii społecznej. W życiu zawsze ryzykuje opierając się na intuicji. Mam zdanie na każdy prezentowany temat. Wierzę w filantropię oraz siłę kobiet.

Najnowsze wpisy

Instytut Wolności przykrywką

Ustawa skierowana zostanie teraz do Senatu. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie nową instytucją rozdzielającą najważniejsze centralne fundusze dla organizacji pozarządowych i realizującą projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Trzecie czytanie ustawy, głosowanie nad odrzuceniem projektu, głosowania nad zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami, oraz ostateczne głosowanie odbyło się 15 września 2017 r. Ustawa o Narodowym Instytucie […]

Nieodpłatna Pomoc Prawna zmieniona do góry nogami- część I

Na początku sierpnia Prezydent wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W momencie, gdy wejdzie on w życie, samorządy straciłyby samodzielność w wyborze organizacji, które prowadzą poradnictwo. Punkty prowadziłyby tylko fundacje i stowarzyszenia znajdujące się na listach wojewodów — przedstawicieli administracji rządowej. 1 stycznia 2016 r. ruszył system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zbudowany został po licznych protestach w oparciu o sieć […]

3sektor w esencji

3sektor kojarzy się zazwyczaj z hobbystami oraz zrzeszeniami pasjonatów. Zgodnie z definicją organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Analizując głębiej tematykę NGO […]

12