Patricia Mitro

Patricia Mitro

Prawniczka
Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sektor3

Prawniczka specjalizująca się przede wszystkim w prawie konsumenckim i rodzinnym. Aktywna działaczka III sektora, wierząca w siłę i potencjał organizacji pozarządowym oraz prawdziwy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wiara w inicjatywy oddolne i potencjał ludzki sprawiła, iż pełnię funkcję Przewodniczącej Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Moim mottem życiowym jest hasło: Sukces to kapitał osobowy bowiem jedynie dzięki współpracy osiągamy zamierzone cele. Zrzeszona jestem w ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Kongresie Kobiet i Federacji na rzecz Planowania Rodziny aktywnie walcząc o prawa kobiet i równouprawnienie postulując szereg zmian w polskim prawie. Kochająca swoją pracę i ludzi. W celu podejmowania działań na rzecz kobiet pełnię funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. Inspiracja III sektorem rozpoczęła się od stworzenia w Rzeszowie Fundacji Prawnikon, której przewodniczę a której działalność opiera się na 3 filarach: specjalistyczna obsługa prawna, partnerstwo-sieciowanie III sektora, Podkarpacka Rada Programowa Kobiet będąca ciałem doradczym dla władz samorządowych. Współtworzyłam Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych będące platformą współpracy organizacji pozarządowych i obecnie czynnie działa na rzecz budowania partnerstw oraz rozwoju aktywności lokalnych. Dodatkowo jestem doradcą biznesowym dla nowopowstałych firm oraz podmiotów ekonomii społecznej. W życiu zawsze ryzykuje opierając się na intuicji. Mam zdanie na każdy prezentowany temat. Wierzę w filantropię oraz siłę kobiet.

Najnowsze wpisy

Podkarpacka Rada Programowa Kobiet

Miasto Rzeszów cechuje innowacyjność i szybki rozwój infrastrukturalny. Jest to miejsce przyjazne do życia z wieloma możliwościami. Każdego roku powstają nowe inicjatywy a  w ślad za tym kolejne parkingi, mosty, galerie. Bezsporne jest, iż ułatwiają one komunikację mieszkańców poprawiając ich komfort życia. Oprócz tego typu realizacji istotne jest dostrzeżenie drugiego człowieka a w ślad za tym wsparcie działań prospołecznych. […]

Gwałt” ocenzurowany

Według nowego Raportu Fundacji STER “Przełamać tabu” 91% Polek doświadczyło przemocy seksualnej. Po przeczytaniu tego zdania pewnie każda z Nas sięga pamięcią wstecz i analizuje swoją indywidualną sytuację ile razy była w swoim życiu narażona na przemoc lub jej doświadczyła. Realia podkarpackie Każdego dnia do podkarpackich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przychodzi rzesza kobiet z różnymi problemami prawnymi, lecz z przykrością stwierdzam, […]

MONOLOG OBYWATELSKI czyli polityka a merytoryka

Wstaje rano, włączam kanały informacyjne i już wkurzona sobie myślę „Boże znowu to samo”. Notorycznie te same tematy, te same komunikaty i te same sposoby manipulacji jak nie polityków to mediów. Do wyborów samorządowych jeszcze rok czasu a wyścig szczurów idzie pełną parą. Wszędzie gdzie tylko jest jakiekolwiek wydarzenie publiczne te same twarze i masa zdjęć. Nieważne, że po […]

Instytut Wolności przykrywką

Ustawa skierowana zostanie teraz do Senatu. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie nową instytucją rozdzielającą najważniejsze centralne fundusze dla organizacji pozarządowych i realizującą projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Trzecie czytanie ustawy, głosowanie nad odrzuceniem projektu, głosowania nad zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami, oraz ostateczne głosowanie odbyło się 15 września 2017 r. Ustawa o Narodowym Instytucie […]

Nieodpłatna Pomoc Prawna zmieniona do góry nogami- część I

Na początku sierpnia Prezydent wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W momencie, gdy wejdzie on w życie, samorządy straciłyby samodzielność w wyborze organizacji, które prowadzą poradnictwo. Punkty prowadziłyby tylko fundacje i stowarzyszenia znajdujące się na listach wojewodów — przedstawicieli administracji rządowej. 1 stycznia 2016 r. ruszył system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zbudowany został po licznych protestach w oparciu o sieć […]

3sektor w esencji

3sektor kojarzy się zazwyczaj z hobbystami oraz zrzeszeniami pasjonatów. Zgodnie z definicją organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Analizując głębiej tematykę NGO […]