Andrzej Dec

Andrzej Dec

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Z perspektywy ...

Rocznik 1950, absolwent II LO w Rzeszowie i matematyki na UJ. Żonaty, jeden syn. Zawodowo programista, projektant systemów informatycznych, potem menedżer w informatyce. Obecnie na emeryturze. Radny Miasta Rzeszowa od 1990r. W kadencji 1990-1994 przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego, a od 1992 członek prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przez następne dwie kadencje wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Przewodniczący Rady w 2005 i od 2010r. do dzisiaj. Od 1992 roku członek Partii Konserwatywnej założonej przez Aleksandra Halla i Michała Ujazdowskiego . Razem z nią wszedł do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego kierowanego przez Artura Balzsa, Józefa Ślisza i Jana Rokitę. Większa część tej partii znalazła się następnie razem z Janem Rokitą w Platformie Obywatelskiej.

Najnowsze wpisy

Z perspektywy ...

Na styczniowej sesji Rady Miasta Rzeszowa rozgorzał spór o teren wokół galerii Rzeszów.

Otóż w maju 2017 roku rada odrzuciła projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tę galerię i hotel. Zgodnie z wnioskiem właściciela zmiana miała zezwolić na wybudowanie 100 metrowego wieżowca przylegającego do zachodniego końca galerii, dobudowanie dodatkowych pomieszczeń od strony południowej motywowane koniecznością zainstalowania dodatkowych wind oraz zabudowę podcieni przy wejściu głównym galerii. Z dyskusji wynikało, że radni nie godzą […]

Z perspektywy ...

Pomnik Piłsudskiego w Rzeszowie

W lipcu 2017 Rada Miasta na wiosek prezydenta, zainspirowany przez Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęła uchwałę w sprawie budowy na Placu Wolności pomnika Marszałka. W uchwale wskazała jego przybliżoną lokalizację i kształt otoczenia oraz zastrzegła jak najmniejsza ingerencję w istniejącą na placu zieleń. Rada nie wypowiadała się na temat samego postumentu – ani co do jego […]

Z perspektywy ...

Realne zagrożenia dla sądów

O tym, jak w praktyce może wyglądać zagrożenie dla niezależności sądów mówi w ostatnim Newsweeku sędzia Beata Morawiec. Została ona niedawno odwołana przez ministra Ziobrę z funkcji prezesa sądu okręgowego w Krakowie. Zarzuty, jakie przy tej okazji pod jej adresem padły, mają być — wg jej słów — przedmiotem pozwu sądowego. Przytaczam fragmenty jej wypowiedzi, bo bardzo trafnie opisuje […]

Z perspektywy ...

Będziemy porządkować krajobraz miejski

Konieczność uporządkowania przestrzeni publicznej poprzez uregulowanie zasad umieszczania reklam, szyldów, obiektów małej architektury, a nawet ogrodzeń dojrzewała dość długo, aż wreszcie zaowocowała 24 kwietnia 2015 r. przyjęciem przez Sejm, zmian w obowiązującym ustawodawstwie zwanych potocznie „ustawą krajobrazową”. Te zmiany dają gminom prawo wprowadzenia regulacji, które pozwolą miejską przestrzeń chronić przed wizualnym bałaganem. Niektóre miasta już opracowały i przyjęły […]

Z perspektywy ...

Zmiany Kodeksu Wyborczego na finiszu

Stopniowo dobiegają końca prace nad „ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” – druk sejmowy nr 2001. W istocie, tłumacząc z prawniczego na nasze, jest to istotna zmiana Kodeksu Wyborczego oraz ustaw samorządowych: o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Z powodu pośpiechu projekt ustawy pełen jest nieścisłości, niedoróbek i wzajemnych sprzeczności, dlatego […]

Z perspektywy ...

Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej w szkołach w Rzeszowie

Jak można z niczego zrobić polityczną aferę, obrazuje historia z apelem rady Miasta Rzeszowa o umieszczenie w szkołach preambuły Konstytucji. Radni PiS zademonstrowali święte oburzenie, a wzorem krakowskiej kuratorki oświaty wmawiali nam wykorzystywanie dzieci do celów politycznych, demonstrując przy tym elementarne braki w logicznym myśleniu. O tym, dlaczego sprzeciw radnych PiS wobec zamiaru upowszechnienia w szkołach preambuły konstytucji, jest absurdalny, celnie w komentarzu […]

Z perspektywy ...

Idealne rozwiązania w polityce

W życiu nie zdarzają się rozwiązania idealne, a tym bardziej w polityce. Ktoś, kto na nie czeka, może przez swoje zaniechanie przyczynić się do wdrożenia rozwiązań znacznie gorszych, niż mógłby to sobie wyobrazić. „W jednym ze swoich przenikliwych i błyskotliwych esejów, zatytułowanym „O dążeniu do ideału”, Isaiah Berlin poddał krytycznej analizie tytułową skłonność, zwłaszcza jeśli przeradza się ona w obsesję. […]

Z perspektywy ...

Kolejny krok Ziobry ku opanowaniu sądownictwa

Jedną z rozpoznawanych przyczyn niewydolności sądów (pomijam tu, że wyolbrzymianej) jest niedobór sędziów. Jak powszechnie wiadomo, w znacznej części wynika on z tego, że minister Ziobro do tej pory nie obsadzał ok. 600 wolnych etatów sędziowskich. Można zasadnie przyjąć, że z jednej strony chodzi mu o to, żeby mieć argument do walki z wymiarem sprawiedliwości i powtarzać kłamstwa o tej niewydolności (w tej […]

Z perspektywy ...

PiS — niepokojące podobieństwa

Emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Paszkiewicz podrzucił mi wybrane przez siebie fragmenty ciekawego opracowania napisanego niedługo po klęsce wrześniowej przez gen. dr Izydora Modelskiego. Głównym wątkiem tego obszernego tekstu jest analiza przyczyn klęski wrześniowej, a za głównego jej sprawcę gen. Modelski — wzorem marszałka Rydza-Śmigłego — uznaje Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ocena ta była dokonywana […]

Z perspektywy ...

Kierownictwo sądów pod nadzorem Ziobry

Wbrew postulatom wielu środowisk, Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych. Tym samym do decyzji Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego oddał zarząd nad polskimi sądami. Że jest to sytuacja z definicji chora, bo sprzeczna nie tylko z trójpodziałem władzy, ale i zdrowym rozsądkiem, nie trzeba specjalnie udowadniać. Oto człowiek i jego podwładni, którzy są stroną w procesach, staje się jednocześnie sądowym nadzorcą. Zobaczmy […]

123