Otóż w maju 2017 roku rada odrzuciła projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tę galerię i hotel. Zgodnie z wnioskiem właściciela zmiana miała zezwolić na wybudowanie 100 metrowego wieżowca przylegającego do zachodniego końca galerii, dobudowanie dodatkowych pomieszczeń od strony południowej motywowane koniecznością zainstalowania dodatkowych wind oraz zabudowę podcieni przy wejściu głównym galerii. Z dyskusji wynikało, że radni nie godzą się na zabudowę podcieni, akceptując dwa pozostałe pomysły z tym jedynie zastrzeżeniem, że zgoda na szyb windowy nie oznacza pozwolenia na dobudowanie od południa ściany na całej szerokości hotelu.

Uchwała precyzująca nie przeszła

Konsekwencją tamtej decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być dodatkowa uchwała rady, w której precyzuje się zalecenia pod adresem planistów, jak mają ten plan zmodyfikować. I taką uchwałę dyskutowaliśmy na sesji styczniowej. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości nie dlatego, że zawierała jakieś nieakceptowane szczegóły, lecz dlatego, że tym razem uformowała się w radzie większość przeciwna tamtej decyzji sprzed pół roku i uważająca, że zgodę na pożądaną przez inwestora rozbudowę należy wydać. Konsekwencję tego kroku będzie zapewne ponowne wprowadzenie pod obrady raz już odrzuconego projektu zmiany planu, a wynik głosowania może zależeć od jednego głosu, a więc np. od aktualnej frekwencji.

Nie warto psuć

Obowiązujący plan zagospodarowania, wg którego zbudowano galerię, jest dość szczegółowy i był przed kilkunastu laty przedmiotem burzliwych sporów. Wyznaczył on dość sztywne ramy tego, jak można zabudować ten obszar. Projektantom udało się dobrze wpisać w oczekiwania rady i powstał bardzo ładny i funkcjonalny obiekt. Warto może dodać, że wieść gminna niesie, iż podczas prac nad projektem doszło do sporu pomiędzy projektantami i inwestorem, który chciał obniżyć jakość budowli. Szczęśliwie, ci mieli już bardzo zaawansowane prace wykonane jeszcze na zlecenie poprzedniego inwestora i powołując się na prawa autorskie nie zgodzili się na modyfikacje niweczące ich koncepcję.

Ogólne zasady

Przed każdym tego rodzaju budynkiem, który jest odwiedzany przez tak wiele osób, powinna być ogólnodostępna przestrzeń. Wynika to z podstawowych zasad urbanistyki, dotyczących organizowania życia w miastach. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym służą m. in. do tego, żeby rada miasta mogła o taką przestrzeń zadbać — nawet wtedy, gdy teren jest prywatną własnością. Gdyby tak nie było, inwestorzy zabudowaliby każdy wolny kawałek swoich działek. I tak to zostało pomyślane przy tworzeniu tego planu. Dlatego argument, że trzeba tę przestrzeń zabudować, gdyż jakaś znana kawiarnia nie wyobraża sobie innego miejsca, jest chybiony. Określając ramy budynku, autorzy planu nie wdają się w takie szczegółowe rozważania. Zresztą nie byliby w stanie zobligować właściciela do tego co miałoby tam być. On za chwilę i tak mógłby tam zrobić coś zupełnie o innego.

Zabiegi inwestora

Chcąc uzyskać zgodę rady, inwestor rozesłał do wszystkich radnych pismo, w którym m.in. tłumaczy, że przestrzeń, w której chce zainstalować kawiarnię będzie wprawdzie ogrodzona, ale przy pomocy szkła, zatem będzie spełniała warunki przestrzeni publicznej. Jest to oczywiste nieporozumienie. Przestrzeń przed galerią ma być ogólnodostępna. Jeśli już coś tam zmieniać, to warto by rozważyć zakazanie sytuowania w niej jakiegokolwiek handlu z budek, czy straganów.

Warto jeszcze podyskutować

Swój pogląd w tej sprawie opieram na wieloletnim już doświadczeniu w dyskutowaniu i uchwalaniu planów zagospodarowania, a także opiniach architektów i urbanistów, z którymi miałem okazję rozmawiać. Żaden z nich nie poparł zamiarów inwestora. Myślę jednak, że warto rzecz poddać szerszej dyskusji, dlatego załączam pismo od inwestora oraz zamieszczone powyżej dwie z dołączonych do niego wizualizacji obiecywanego wyglądu tej zabudowy. Pomimo tego, że moim zdaniem istota sporu nie sprowadza się do tego, jak miałaby ta zabudowa wyglądać, ale tego czy tę wolną przestrzeń w ogóle wolno mieszkańcom odbierać. 

 

Tagi: ,

Komentarze