Drodzy Rzeszowianie!!!
Został już tylko ponad tydzień do końca czasu na rozliczenie PIT za zeszły rok. To moment kiedy składanych jest najwięcej zeznań, zwłaszcza przez tych z nas, którzy nie mają żadnych zwrotów :-). Postanowiliśmy więc (zainspirowani zeszłoroczną akcją Fundacji Prawnikon) przypominać wszystkim Wam i namawiać do przeznaczania 1% podatku dla rzeszowskich organizacji pożytku publicznego.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/210986969395641/

Warto wspierać rzeszowskie NGO’sy

To ze wszech miar szlachetna, lokalnie patriotyczna postawa mieszkańca Rzeszowa, wspierać te z naszych, rzeszowskich organizacji, stowarzyszeń, fundacji, prowadzących działalność statutową, ukierunkowaną na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, wspieranie rozwoju kultury, sportu rekreacji, promowanie postaw i akcji prozdrowotnych, inicjatywy edukacyjne pozaformalne i szkolne, ochronę środowiska i zwierząt, działalność charytatywną.

Pamiętajmy o tym, iż dla wielu organizacji dochody związane z otrzymaniem 1% stanowią ogromną część budżetu i pozwalają finansować dużą część zaplanowanej działalności. Przede wszystkim jednak warto wspierać tych, którzy robią coś bliskiego naszym poglądom, na rzecz nas samych-Rzeszowian czy naszego otoczenia.
Osoby, które jeszcze nie wybrały organizacji lub te, które nie znają jej numeru KRS powinny wejść na stronę internetową: www.bazy.ngo.pl lub stronę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej — www.mpips.gov.pl. Znajdują się tam bazy organizacji pożytku publicznego wraz z danymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji podatkowej. Numer KRS wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego razem z obliczonym jednym procentem rocznego podatku należy umieścić na końcu zeznania rocznego. Darowiznę Urząd Skarbowy ma obowiązek wpłacić na konto wybranej przez nas organizacji do końca lipca br.

Nawet do 200 mln zł z PIT dla rzeszowskich NGO

TO WAŻNE!!! W przypadku, kiedy już po oddaniu PIT- u zdecydowaliśmy się podarować 1% możemy złożyć korektę swojego zeznania podatkowego. Musi to nastąpić jednak nie później niż do jednego miesiąca od upływu terminu składania PIT. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić swoje obliczenia o jaką skalę wsparcia tu idzie: Biorąc po uwagę informację, iż za zeszły rok miasto otrzymało udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców 230 mln zł (jako gmina i miasto na prawach powiatu) a ta kwota to w przybliżeniu 50% wszystkich podatków PIT Rzeszowian. Oznacza to, że całość podatku Pit odprowadzanego do państwa to ok. 460 mln zł, zatem 1% to 4,6 mln zł dla naszych organizacji – to ogromne pieniądze, które jeśliby choć w 50% trafiły do rzeszowskich ngos-ów pozwoliłoby im stanąć mocno na nogi i zrobić znacznie więcej dla nas wszystkich. Zatem – WARTO.

Rzeszowskich NGO jest sporo!

Przez tych kilka kluczowych dni prezentować będziemy na profilu Rzeszów Smart City nasze, rzeszowskie organizacje pożytku publicznego, które warto wesprzeć swoim 1% podatku.
Prosimy udostępniajcie akcję na swoich profilach, przypominajcie i zapraszajcie znajomych.
SmartRzeszowiacy do pracy :-)! pożytecznej pracy non-profit 🙂
Pozdrawiam
Konrad Fijołek

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/210986969395641/

Tagi: , , , ,

Komentarze